Moj dežnik je lahko...

Iz odpadnih embalaž izdelaj uporaben izdelek, ki rešuje zastavljeni problem.

SEGMENT "PRAKTIČNE REŠITVE": PRAKTIKI INOVATORJI - delavnica

Predstavitev področja in potek

KDO lahko sodeluje: UČENCI OD 6. DO 9. RAZREDA (po dva učenca skupaj)

 • MLAJŠI (6. in 7. r) ! Prijavita se lahko največ dva para učencev na kategorijo.
 • STAREJŠI (8. in 9.r) ! Prijavita se lahko največ dva para učencev na kategorijo.

Rok za prijavo je 1.3.2024.

NAMEN

Za spodbujanje in prepoznavanje praktične ustvarjalnosti med mladimi  se tudi v letošnjem letu v sklopu Festivala LABIRINT ponuja možnost sodelovanja v ustvarjalni delavnici, ki bo izvedena na zaključnem dnevu Festivala LABIRINT 21.3.2020. Ta spodbuja učence k razmisleku, kaj lahko nastane iz neuporabnih delov in odpadnih embalaž. Učence v ustvarjalnost vodi izziv, ki ga bodo dobili na samem začetku aktivnosti. K udeležbi vabimo tiste učence, ki s svojimi izvirnimi rešitvami uporabljajo šolska znanja, izkušnje in jim dajejo praktično vrednost.

CILJI DRUŽENJA in DELA:

 • Uporaba šolskega znanja, lastnih izkušenj in ustvarjalnosti.
 • Povezovanje teoretičnih znanj skozi praktične aktivnosti.
 • Odkrivanje nadarjenih praktikov pri ročni in strojni obdelavi gradiva.
 • Usmerjanje učenca v iskanje ustrezne rešitve praktičnega izdelka , ki ustreza nakazani problematiki.
 • Spodbujanje timskega dela: dogovarjanje, odločanje, upoštevanje zamisli, delitve dela, sprejemanje kritike in iskanja kompromisne rešitve.
 • Ozaveščanje otrok o ekologiji in uporabnosti zavrženih gradiv.
 • Upoštevanje pravil varnosti pri delu ob pravilni uporabi zaščitnih sredstev.
 • Prepoznavanje najbolj nadarjenih ustvarjalcev in navezovanje medsebojnih prijateljstev.
 • Promocija tehnike in tehnologije.

POTEK - FAZE

FAZA

AKTIVNOST

ČAS

(min)

1. PREDSTAVITEV PROBLEMA  Organizatorji predstavijo letošnji izziv

Opredelitev problema, možnosti gradiv, orodij in naprav, pravila, čas aktivnosti.

10

2. ISKANJE REŠITVE
Delo v dvojicah

Dogovarjanje, skiciranje, razvijanje zamisli, vzpodbujanje kreativnosti in izvirnosti rešitve.

20

3. PRAKTIČNA AKTIVNOST
Delo v dvojicah

Delovni postopki ob upoštevanju pravil  varstva pri delu.

120

4. PREDSTAVITEV IZDELKA, MOŽNOSTI TRŽENJA
Skupno

Predstavitev zamisli-skice, demonstracija, predstavitev izdelka, možnosti izboljšav-vizije.

5 minut na izdelek

5. SODELOVANJE NA RAZSTAVI

Učenci predstavijo svoje izdelke širši javnosti

Po dogovoru

SKUPNI ČAS za IZDELAVO IZDELKA

150 min

 

VLOGA MENTORJA

Učence spremljajo šolski ali zunanji  mentorji, ki opozarjajo otroke na upoštevanje pravil varnega dela. Mentorji učencem ne pomagajo pri praktičnem delu in jim ne nudijo svojih rešitev.

GRADIVA IN PRIPOMOČKI ZA DELO

Vsa gradiva, orodja in naprave za praktično delo priskrbi organizator. Pri izdelku se praviloma uporabljajo nenevarne odpadne embalaže in gradiva za spajanje. Učenci uporabljajo orodja, stroje in naprave, ki so predpisani za pouk TIT v določenih razredih (glede na starost učenca).

IZZIV oziroma PROBLEM

Organizator bo pripravil več različnih izzivov, ki jih bodo prispevali mentorji prijavljenih učencev. Izziv bo izbran v žrebanju na dan srečanja.

PRIMER:  IZ ODPADNE EMBALAŽE BI RADI IZDELALI STOJALO ZA PRENOSNI TELEFON.

PREDSTAVITEV IZDELKOV

Po pretečenem določenem času učenci predstavijo svoje izdelke navzočim. Mentorji in drugi učenci se s praktiki tudi konstruktivno pogovorijo, lahko nakažejo možne izboljšave materiala in drugačno uporabnost. Organizatorji izpostavijo izdelke, ki izstopajo po originalnosti in dovršenosti rešitev. Upoštevajo se naslednji kriteriji: moč ideje, uporabnost, pravilnost izdelave, količina recikliranih materialov, kvaliteta obdelave in kako suvereno sta učenca predstavila svoj izdelek.

RAZSTAVA

Učenci po končanem delu na delavnicah svoje izdelke prenesejo v skupni prostor zaključnega dogodka FESTIVALA LABIRINT, kjer poteka predstavitev izdelkovv, podelitev nagrad in druženje mladih, ki sodelujejo na FESTIVALU. Razstava je do konca na ogled tudi zunanjim obiskovalcem. Razstava fotografij najboljših izdelkov pa bo pripravljena nekoliko kasneje. Po končanem dogodku učenci svoje izdelke nesejo domov. 

SODELUJOčE šOLE OD LETA 2015

 • OŠ Solkan
 • OŠ Frana Erjavca
 • OŠ Dobravlje
 • OŠ Danila Lokarja, Ajdovščina
 • OŠ Šturje
 • OŠ Ivana Roba, Šempeter
 • OŠ Cerkno
 • OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica
 • OŠ Draga Bajca Vipava
 • OŠ Miren
 • OŠ Kanal
 • OŠ Renče
 • OŠ Danila Lokarja, podružnica Lokavec
 • OŠ Šturje, podružnica Budanje
 • OŠ Dušana Muniha - Most na Soči
 • OŠ Draga Bajca - PS Podnanos
 • OŠ Deskle
 • OŠ Miren, podružnica Bilje
 • OŠ Branik
 • OŠ Dobrovo, podružnica Kojsko
 • SŠ Ivan Trinko Gorica
 • OŠ Dobrovo

NOVICE

14. februar 2024

Festival Labirint 2024

V soboto, 16. marca 2024, bo v Ajdovščini spet potekal Festival LABIRINT - Regijsko srečanje ...

preberi več
12. januar 2024

Festival Labirint 2023/24

LABIRINT 2023/24 bo v soboto, 16. marca 2024! Rezerviraj soboto za radovedno, raziskovalno in ustvar...

preberi več
OSTALE NOVICE

Želiš sodelovati?

PRIJAVA