Pridi, naredi in pokaži

Iz gradiv (papirna gradiva, les, umetna snov, kovina) izdelaj uporaben izdelek, ki rešuje zastavljeni problem iz tvoje okolice.

SEGMENT PRAKTIČNE REŠITVE: PRAKTIKI INOVATORJI-delavnica

Predstavitev področja in potek

KDO lahko sodeluje: UČENCI OD 6. DO 9. RAZREDA (po dva učenca skupaj)

 • MLAJŠI (6. In 7. r) ! Prijavita se lahko največ dva para učencev na kategorijo.
 • STAREJŠI (8. In 9.r) ! Prijavita se lahko največ dva para učencev na kategorijo.

Rok za prijavo: 6.3.2020

NAMEN

Za spodbujanje in prepoznavanje praktične ustvarjalnosti med mladimi  se v letošnjem letu v sklopu festivala LABIRINT ponuja možnost sodelovanja v ustvarjalnih delavnicah. K udeležbi vabimo tiste učence, ki s svojimi izvirnimi rešitvami uporabljajo šolska znanja, izkušnje in jim dajejo praktično vrednost. Učencem se ponuja priložnost, da v teh ustvarjalnih delavnicah utrdijo zaupanje vase in se izkažejo v svoji PRAKTIČNI ustvarjalnosti. Natečaj ni tekmovalnega značaja, temveč je namenjen druženju in odkrivanju in spodbujanju mladih v  ustvarjalnosti, inovativnosti in raziskovalnih veščinah na področju znanosti in tehnike v  lokalnem okolju.

VLOGA MENTORJA

Priporočljivo je, da učence spremljajte šolski (ali zunanji)  mentorji in opozarjate otroke na upoštevanje pravil varnega dela. Učencem ne pomagate  pri praktičnem delu in jim ne nudite svojih rešitev.

IZZIV-PROBLEM

Organizator bo pripravil več različnih izzivov, ki jih bodo prispevali mentorji prijavljenih učencev, ki nakazujejo probleme iz lokalnega okolja. Izziv  bo izbran po naključnem žrebu na dan srečanja.

PRIMER:  RADI BI OCENILI MOČ IN SMER VETRA, PREDEN SE PODAMO NA IGRIŠČE IGRAT KOŠARKO.

PREDSTAVITEV IZDELKOV

Po določenem času, učenci predstavijo svoje izdelke navzočim. Mentorji in drugi učenci se z praktiki tudi konstruktivno pogovorijo, lahko v nakažejo možne izboljšave in drugačno uporabnost. Organizatorji izpostavijo izdelke, ki izstopajo v originalnosti in dovršenosti rešitev. Upoštevajo se naslednji kriteriji: moč ideje, uporabnost, pravilnost izdelave, kvaliteta obdelave in kako suvereno sta učenca predstavila svoj izdelek.

RAZSTAVA

Učenci svoje izdelke nesejo po končanih delavnicah na dogodek FESTIVAL LABIRINT, kjer poteka celoten dogodek druženja mladih in jih predstavijo še javnosti. Po končanem dogodku učenci svoje izdelke nesejo domov. 

CILJI DEJAVNOSTI:

 • Uporabnost  šolskega znanja, lastnih izkušenj in ustvarjalnosti.
 • Povezovanje teoretičnih znanj skozi praktične aktivnosti.
 • Odkrivanje nadarjenih praktikov pri ročni in strojni obdelavi gradiva.
 • Usmerjanje učenca v iskanje ustrezne rešitve praktičnega izdelka , ki ustreza nakazani problematiki.
 • Spodbujanje timskega dela: dogovarjanje, odločanje, upoštevanje zamisli, delitve dela, sprejemanje kritike in iskanja kompromisne rešitve.
 • Ozaveščanje otrok o dopolnjevanju vsebin naravoslovja, tehnike, matematike, spoznavanja gradiv.
 • Upoštevanje pravil varnosti pri delu ob pravilni uporabi zaščitnih sredstev.
 • Prepoznavanje najbolj nadarjenih ustvarjalcev in navezovanje medsebojnih prijateljstev.
 • Ozaveščanje o možnosti izobraževanja v lokalnem kraju, možnosti zaposlitve.
 • Promocija tehnike in tehnologije.
 • Spodbujanje mladih v prepoznavanju pomena konkurenčnosti in trženja.

POTEK - FAZE

POTEK - FAZE

FAZA

AKTIVNOST

ČAS

(min)

1. PREDSTAVITEV PROBLEMA - organizatorji
skupno

Opredelitev problema, možnosti gradiv, orodij in naprav, pravila, čas aktivnosti.

10

2. ISKANJE REŠITVE
V dvojicah

Dogovarjanje, skiciranje, razvijanje zamisli, vzpodbujanje kreativnosti in izvirnosti rešitve.

20

3. PRAKTIČNA AKTIVNOST
V dvojicah

Delovni postopki ob upoštevanju pravil  varstva pri delu.

120

4. PREDSTAVITEV IZDELKA, MOŽNOSTI TRŽENJA
skupno

Predstavitev zamisli-skice, demonstracija, predstavitev izdelka, možnosti izboljšav-vizije.

 5 minut na izdelek

5. SODELOVANJE NA RAZSTAVI

Predstavijo svoje izdelke širši javnosti

Po dogovoru

SKUPNI ČAS za praktični izdelek

150 min

 

SODELUJOčE šOLE OD LETA 2015

 • OŠ Solkan
 • OŠ Frana Erjavca
 • OŠ Dobravlje
 • OŠ Danila Lokarja, Ajdovščina
 • OŠ Šturje
 • OŠ Ivana Roba, Šempeter
 • OŠ Cerkno
 • OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica
 • OŠ Draga Bajca Vipava
 • OŠ Miren
 • OŠ Kanal
 • OŠ Renče
 • OŠ Danila Lokarja, podružnica Lokavec
 • OŠ Šturje, podružnica Budanje
 • OŠ Dušana Muniha - Most na Soči
 • OŠ Draga Bajca - PS Podnanos
 • OŠ Deskle
 • OŠ Miren, podružnica Bilje
 • OŠ Branik
 • OŠ Dobrovo, podružnica Kojsko
 • SŠ Ivan Trinko Gorica
 • OŠ Dobrovo

NOVICE

14. februar 2024

Festival Labirint 2024

V soboto, 16. marca 2024, bo v Ajdovščini spet potekal Festival LABIRINT - Regijsko srečanje ...

preberi več
12. januar 2024

Festival Labirint 2023/24

LABIRINT 2023/24 bo v soboto, 16. marca 2024! Rezerviraj soboto za radovedno, raziskovalno in ustvar...

preberi več
OSTALE NOVICE

Želiš sodelovati?

PRIJAVA